Танци

Ние предлагаме извънкласни занимания през цялата учебна година, които дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

Извънкласна дейност

Клас

Честота на месец

Цена на месец

Минимум участници

Модерни танци

ПК - ОУ 8 пъти 80 лв 6 деца

N.B. Децата могат да се преместват или записват допълнително в други заниманията, само ако има свободни места в групата, в която искат да се включат!

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.