Ние предлагаме извънкласни занимания през цялата учебна година, които дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

Извънкласна дейност

Клас

Честота на месец

Цена на месец

Минимум участници

Шах ДГ - ОУ 4 пъти 50 лв 10 деца

Плуване

ДГ - ОУ

4 пъти

80 лв

10 деца

Езда

ДГ - ОУ

4 пъти

120 лв

6 деца

Йога

ДГ - ОУ

4 пъти

40 лв

6 деца

Карате

ДГ - ОУ

8 пъти

50 лв

6 деца

Тенис

ДГ - ОУ

8 пъти

80 лв

6 деца

Футбол

ДГ - ОУ

8 пъти

50 лв

10 деца

Голф

ОУ

4 пъти

80 лв

6 деца

N.B. Децата могат да се преместват или записват допълнително в други заниманията, само ако има свободни места в групата, в която искат да се включат!

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.