За нас

Добре дошли в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"!

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е частно средно училище, което предлага качествено образование, съобразено с изискванията на 21ви век. Образователно-възпитателният проект, който ние прилагаме, е насочен към цялостното развитие на детето и превръщането му в мислещ човек, който задава въпроси, както в класната стая, така и извън нея. Цялостната програма за развитие на ученика набляга върху многостранното изграждане на личността като физика, интелект, емоционална и етична нагласа.

Индивидуализирано обучение, насочено към детето

Стремежът към по-добър свят или към усъвършенстване, който е втъкан в критичния мироглед на хуманистичните идеи, ни провокира да създадем ефективна среда, която мотивира и дава възможност всеки ученик да даде най-добрите резултати, на които е способен. За да се постигне това, се използва дидактическият метод на активното обучение. Ученикът открива истината за творчеството, науката и естетиката. Той е главният герой в откривателския процес. Той напредва с най-добрия темп, на който е способен.

Преподаватели

Преподаватели в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" са висококвалифицирани специалисти, подбрани чрез специална селекция.

Българските учители имат магистърска степен по съответната дисциплина, която преподават. Те са педагози и специалисти с опит в детска градина, начално и средно училище. Това са професионалисти, които планират своята работа в съответствие с възрастта на децата и конкретните изисквания на образователния модел. Голяма част от владеят два или повече чужди езика.

Характеристики на учениците

Децата, обучаващи се в ЧСУ "Константин-Кирил Философ", са:

  • щастливи, любознателни и удовлетворени от учебния процес;
  • с високо ниво на общообразователна подготовка, синхронизирана с международните образователни стандарти;
  • развиващи се граждани на света – с единна култура, език и образование;
  • с чувство за национална идентичност и културно самосъзнание;
  • познават и зачитат човешките нравствени добродетели;
  • подготвени за живота, научени да овладяват знания, индивидуално или групово и да ги прилагат в широка палитра от области;
  • подготвени за различни форми на оценяване, съобразени с международни формати.
Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.