Транспорт

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага транспорт до и от училището всеки ден. Ползването на училищния транспорт е по желание.

Децата пътуват в луксозни микробуси, снабдени с предпазни колани и отговаряйки на всички изисквания за училищен транспорт. Във всеки микробус има отговорен възрастен човек - представител на училището, който надзирава учениците.

Маршрутите покриват територията на гр. София и някои от прилежащите й квартали. Те се определят в началото на всяка учебна година, като са съобразени с местоживеенето на учениците. Могат и да търпят известни промени.

Цената за транспорт в двете посоки е 220 лева на месец. Заплаща се авансово на всеки два месеца.

При заявяване на транспортната услуга трябва да се приемат някои от следните правила:

  • Да не се закъснява за определените часове за предаване и вземане на детето

След като родителите са заявили ползване на транспорт, те получават точен час на вземане и връщане. Натовареният трафик в София изисква стриктно спазване на транспортния график както от страна на родителите, така и от страна на училището. Необходимо е сутрин ученикът да бъде на уговореното място пет минути преди обявения час за вземане. Микробусът тръгва на петата минута от закъснението.

Вечер, при закъснение на родителите с повече от пет минути, микробусът продължава по установения маршрут. Родителят е трябва да се свърже с канцеларията на училището и да уговори получаването на детето.

При закъснение на микробус с повече от десет минути, представителят на училището в микробуса се обажда на родителите и ги уведомява за възникналите обстоятелства.

През зимните месеци, когато има сняг и лед, семействата, които живеят на стръмна или тясна улица, е необходимо да доведат детето си до по-леснодостъпно място в зависимост от конкретния маршрут, по предварителна уговорка.

В случай, че някой от микробусите системно не спазва посочените часове, молим родителите да уведомяват училището.

  • Отказ от ползване на транспорт

При отказ за ползване на транспортна услуга, молим родителите да ни уведомят колкото е възможно по-скоро, още щом вземат това решение.

  • Спазване на дисциплина в микробуса

Във всеки микробус пътува представител на училището, който се грижи за децата. Ученик, който системно нарушава реда и дисциплината в микробуса, може да бъде лишен от правото да ползва тази услуга.

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.