Мили деца и родители,
добре дошли в ЧСУ “Константин-Кирил Философ”

Училището

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е частно средно училище с разширено изучаване на английски език от предучилищната група.

Намираме се в началото на третото хилядолетие. Футуролози предричат „раждането на новата цивилизация”, но същевременно говорят за страх от вълната на промените, за „шок от бъдещето”, както и за „скритото съкровище” в образованието. Непрекъснато повишаващите се изисквания към съвременния човек пораждат необходимостта от нова образователна стратегия и технология, нов стил на мислене и познание. ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е разработил цялостен образователно-възпитателен модел, който развива човека интелектуално, личностно, емоционално, посредством всички области на знанието, включвайки основните умения за изучаване на езици, хуманитарни науки, математика, изкуства и улеснява социалната им адаптация. В този цялостен модел на учебно-възпитателна дейност са предвидени и моменти на игра и почивка. Така че широката палитра от спортни, културни, творчески занимания и сръчности подхранват интересите на децата и формират определени личностни качества.

Запишете детето си при нас, за да видите на какво е способно!

Предучилищни групи

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" има предучилищни групи с разширено изучаване на английски език.

Децата, които започват в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" в подготвителна група, следват програма за изпреварващо интелектуално развитие, която ги подготвя за предстоящите учебни задължения. Те стават по-силни, учебните затруднения ще бъдат по-малко, учебните постижения – по-големи, а малките ученици и техните родители – по-уверени и по-спокойни.

Предучилищните години са най-динамичният преходен период в интелектуалното съзряване на децата. В подготвителната група най-бързо се развиват познавателните им възможности. Познавателната дейност става водеща при прехода от игровата към учебната дейност и обуславя степента на обучаемост на децата и готовността им за училище. За пълноценното разгръщане на интелектуалния потенциал в края на предучилищната възраст са необходими специални грижи за развитие на мисленето, паметта, вниманието, сензомоторните и други познавателни способности и ние ги предлагаме.

Запишете детето си при нас, за да разгърне целия си потенциал!

Научи повечеНаучи повече
Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.